Iedere zondag komen wij samen in de Eredienst om God te eren met dankbaarheid, lofprijs en aanbidding.

Omstreeks half elf begint de muziek te spelen, waarna wij omstreeks kwart voor elf de voordienst openen met gebed, waarin we voorbede doen voor zieken, situaties en dankgebeden. In de voordienst geven wij de Heer onze lofprijs en aanbidding in samenzang, (persoonlijke) getuigenissen en/of het zingen van een lied, een lied door ons zangkoor of groepskoor, tot eer en verheerlijking van Jezus’ Naam!

Aansluitend aan de voordienst luisteren wij naar de Boodschap van God vanuit Zijn Woord, de Bijbel. Op grond van Handelingen 2 : 42, de basisactiviteiten van de Gemeente, sluiten wij deze dienst altijd af met het vieren van het Heilig Avondmaal. “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”